העברית היא אשה מתרחצת

הספר מבוסס על עבודת המסטר של המחברת, שזכתה בפרס דוב סדן בשנת 82. זהו הספר השיטתי הראשון המטפל בשירתה הפרומה והפעורה של יונה וולך.ספר זה מציע לראשונה מפתחות שיכולים לפתוח בהם את שיריה המכשפים. המבוא מציע דרך כיצד לקבוע אם פירוש לשיר הוא "נכון". והפרקים הבאים מטפלים הן בטכניקות הייחודיות שמציעה שירה זו, והן בדמות האישה הרב זהותית ורב מינית העולה משירים אלה.
לבסוף בוחן הספר, זמן קצר אחרי מותה של יונה וולך, את השפעתה על משוררים רבים אחרים ועל שפת המקומונים.

ביקורות

ועדת השופטים של קרן דב סדן… התרשמה מאוד מעבודתך והנני מתכבד ושמח להודיעך על החלטתה להעניק לך את הפרס לשנה זו."

גדעון שפיגל, מזכיר ביה"ס למדעי היהדות/ אוניברסיטת תל אביב 12/2/1982

YonaWolach

6 פרקים על שירת יונה וולך